WEDSTRIJDREGLEMENT HILLEGERSBERGSE BRIDGECLUB

“THE QUEEN OF CLUBS” SEIZOEN 2018-2019

 

 

Paren, wisselingen en nieuwe paren

 

1          Een bridgepaar kan bestaan uit twee of meer leden van de club. Ook bij een bridgepaar bestaande uit meer dan twee leden wordt hier over een paar gesproken.

2          Elk paar heeft recht op één speelplaats.

3          Wisselen van partner, veranderen van samenstelling van paren of het uit elkaar gaan van een paar is alleen mogelijk als hiervoor voldoende plaats is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4          Wisselen van partner, veranderen van samenstelling van paren of het uit elkaar gaan van een paar is alleen mogelijk na afloop van een competitie. Hierbij start het nieuwgevormde paar in de poule van de laagstspelende speler. Komt hierdoor een poule niet op een even aantal paren uit, dan wordt die poule weer tot een even aantal paren aangevuld.

5          Een nieuw paar dat in de loop van het seizoen of bij de aanvang van een nieuw seizoen lid wordt, start in de laagste poule.

6          Het bestuur beslist over de aanname van nieuwe leden, het samenstellen van nieuwe paren en het invullen van opengevallen speelplaatsen.

 

Wedstrijdkalender

 

7          Er worden vijf competities gespeeld in één of twee poules.

8          Naast de competities wordt een openingsdrive, een kerstdrive en een slotdrive gespeeld.

 

Promotie en degradatie

 

9          Na iedere competitie waarin in twee poules gespeeld wordt promoveren de eerste vijf paren uit de poule en degraderen de laatste vijf paren uit de poule.

10        Eindigen in een poule twee of meer paren gelijk, dan levert de hoogste score op de laatste speelavond de hoogste plaats in de poule op.

11        Een paar kan (tijdig!) aangeven dat het paar een hele competitie afwezig is en dus die competitie niet meespeelt. Hieraan zijn verder geen consequenties verbonden.

 

Verhindering

 

12        Bij verhindering van één van de spelers van een paar op een competitieavond dient die speler zelf voor een invaller te zorgen. De score van het daardoor ontstane incomplete paar en van hun tegenstanders telt gewoon mee.

13        Bij verhindering van alle spelers van een paar op een competitieavond brengen die spelers de wedstrijdleider daarvan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch (010-5118689) of per e-mail (knuffeldiertje@kpnmail.nl) op de hoogte.
Het verhinderde paar krijgt een score van 45%.

14        Is door verhindering bij twee paren maar één van de spelers op een competitieavond aanwezig, dan kunnen de spelers die er wel zijn er voor kiezen samen als combipaar te spelen. Het combipaar speelt op de plaats van het hoogstgeplaatste paar.
De spelers van het combipaar brengen de wedstrijdleider daarvan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch (010-5118689) of per e-mail (knuffeldiertje@kpnmail.nl) op de hoogte.
De tegenstanders van het combipaar krijgen de door hen zelf behaalde scores. Beide paren die het combipaar gevormd hebben krijgen de door het combipaar behaalde score.

15        Is er op een competitieavond een paar afwezig, dan kunnen de tegenstanders van dat paar een wachttafel hebben. De tegenstanders van dat paar krijgen dan het gemiddelde van de door hen op de andere tafels behaalde scores.

16        Een paar dat vaker dan één keer verhinderd is bij een competitie, kan niet promoveren.

17        De openingsdrive, de kerstdrive en de slotdrive zijn alléén voor leden en daarom moet bij verhindering op deze bijzondere drives niet voor een invaller gezorgd worden.


Speelavonden

 

18        De speelavonden beginnen exact om 20.00 uur. Dat wil zeggen dat iedereen zich uiterlijk vijf minuten voor die tijd naar zijn plaats begeeft, zodat er op tijd begonnen kan worden met spelen.

19        Na afloop van een spel voert de noordspeler op de bridgemates de score in en de oostspeler controleert deze score. Bij het controleren gaat het er om zekerheid te hebben dat de score juist is.

20        Vijf minuten voor het wisselen van een ronde is er een signaal te horen. Een spel dat dan nog niet begonnen is, mag niet meer begonnen worden. Het spel moet dan als niet gespeeld ingevoerd worden.

21        Na afloop van de avond ruimt ieder paar zijn eigen tafel op.

 

Assistentie

 

22        Mocht er zich aan tafel een speltechnisch probleem voordoen, dan kan de wedstrijdleider Emile er bij geroepen worden om de situatie te bekijken en te beoordelen.

23        Mocht er zich aan tafel een probleem met de bridgemates voordoen, dan kan ieder van het ondersteuningsteam Lia, Bron, Coen of Kees er bij geroepen worden om het probleem op te lossen.

 

Afsluitende clausule

 

24        In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.