The Queen of Clubs
V en W Rekening Begroting Uitkomst Begroting
Uitgaven 2018/2019 2017/2018 2017/2018
Zaalhuur 1350,00 1316,80 1300,00
Bankkosten 150,00 147,18 0,00
Internet Kosten 40,00 38,72 40,00
Speelmateriaal 100,00 90,00 150,00
Evenementen 1800,00 1771,38 2200,00
Adm. Kosten 0,00 0,00 100,00
Attenties Leden 200,00 213,35 105,00
KvK 0,00 0,00 30,00
Batig Saldo/Nadelig Saldo -315,00 -235,38 0,00 3925
3325,00 3342,05 3925,00
Ontvangsten
Contributies 3300,00 3315,00 3825,00
Rente-Bankkosten 25,00 27,05 100,00
3325,00 3342,05 3925,00
 
Contributie 2017/2018 85,00
Entree geld 0,00
Betalen op rekening NL44ABNA0604029535
t.n.v. The Queen of Clubs
 
Balans per 1 Juli
Aktiva 1-7-2017   1-7-2018
Liquide Middelen 8522,03 8456,65
Overlopende Activa 170,00 0,00
Totaal 8692,03 8456,65
Passiva
Eigen Vermogen 8772,88 8692,03
Netto Resultaat -80,85 -235,38
8692,03 8456,65
Reservering Lustrum 0,00 0,00
Reservering Speelm. 0,00 0,00
Overlopende Passiva 0,00 0,00
8692,03 8456,65